Ważne oświadczenie,
1 października 2014

W tym roku wypada 15 rocznica powstania firmy Implix oraz 16 rocznica powstania GetResponse – to już blisko dwie dekady. Jesteśmy dumni z firmy, którą zbudowaliśmy i jeszcze bardziej dumni z naszych wspaniałych klientów i niesamowitego zespołu. To dzięki Wam to wszystko stało się możliwe.

W dniu dzisiejszym chciałbym coś oznajmić, najpierw jednak chciałbym cofnąć się do początków naszej działalności i omówić okoliczności, które wpłynęły na obecny charakter naszej firmy.

W 1999 roku, kiedy GetResponse jeszcze raczkowało, czułem potrzebę stworzenia platformy do rozwoju GetResponse oraz wprowadzania w życie pozostałych pomysłów. Tak narodził się Implix, miejsce, w którym mogliśmy tworzyć produkty realizujące nasze potrzeby. Mieliśmy wiele potrzeb, dlatego stworzyliśmy wiele produktów.

Wierzyliśmy, że inne firmy również skorzystają z naszych produktów, więc wprowadziliśmy je na rynek, każdy pod własną nazwą. Uruchomiliśmy usługę do śledzenia reklam (HyperTracker), narzędzie do budowy stron internetowych (WebsiteWizard), narzędzie do wyszukiwania wygasających nazw domen (BizMint), kreator ebooków (eBookGold), platformę do konferencji internetowych (ClickMeeting oraz ClickWebinar) i wiele innych.

Jednak decydując się na zarządzanie tak rozbudowanym portfelem marek, ograniczyliśmy zasoby umożliwiające rozwój i promocję naszych największych przedsięwzięć.

W rezultacie zaniedbaliśmy jedną markę - markę Implix. Z tego powodu otrzymujemy dziś takie pytania jak: „Co to jest Implix?”, „Czym się zajmujecie?” lub „Skąd pomysł na nazwę Implix?”. Gdy odpowiadamy, że naszym flagowym produktem jest GetResponse, ludzie najczęściej znają lub przynajmniej słyszeli o tym produkcie.

Rzeczywiście, GetResponse jest naszym największym i najlepiej rozwiniętym produktem. Tylko w ubiegłym miesiącu dołączyło do nas 48,708 nowych klientów. Rozwijamy się w oszałamiającym tempie. GetResponse to również nasza najbardziej rozpoznawalna marka. Dziś, po szesnastu latach od wprowadzenia GetResponse na rynek, mamy więcej entuzjazmu w stosunku do tego produktu niż kiedykolwiek wcześniej.

Prawdę mówiąc, jesteśmy całkowicie pochłonięci GetResponse.

To stwierdzenie sprowadza mnie do dzisiejszego oświadczenia.

Z dniem dzisiejszym, nasza firma zmienia nazwę z Implix na GetResponse.

Ta symboliczna zmiana niesie ze sobą zmianę naszej filozofii. Jest sygnałem, że od tego momentu, skupimy się wyłącznie na GetResponse. Poświęcimy 100% naszej energii na rozwój GetResponse, aby narzędzie to stawało się jeszcze lepsze i odnosiło jeszcze większe sukcesy.

Żegnając nazwę Implix i witając (po raz kolejny) nazwę GetResponse, chcemy Wam podziękować za to, że towarzyszycie nam w naszej podróży – wczoraj, dziś i jutro. Okres pierwszych piętnastu lat był niesamowity, piętnaście kolejnych będzie jeszcze lepszych.

Witajcie w przyszłości – przyszłości z GetResponse!

Z najlepszymi życzeniami,

Szymon Grabowski
Prezes Zarządu
GetResponse

Pytania i odpowiedzi:

Co z ClickMeeting?Uwielbiamy ClickMeeting. To niesamowity produkt i nie zamierzamy go porzucać. Początkowo, ClickMeeting był naszym hobby. Jednak ze względu na grupę 8.000 klientów oraz dwucyfrowy wzrost każdego miesiąca, ClickMeeting stał się mocną, niezależną marką. Póki co, ClickMeeting pozostanie marką w portfelu GetResponse. Niewykluczone, że w przyszłości stanie się odrębną firmą.

Co z innymi produktami Implix (HyperTracker, WebsiteWizard, etc.)?Jesteśmy dumni z tych produktów oraz z ludzi, którzy brali czynny udział w ich rozwoju. Planujemy pozostawić je w trybie utrzymania, jednak nie zamierzamy przeznaczać zasobów na ich dalszy rozwój. Naszym głównym celem jest rozwój GetResponse.

Czy zmniejszycie rozmiar firmy?Na pewno nie! Wprost przeciwnie, w tym roku zatrudniliśmy 97 osób i mamy jeszcze do zaoferowania 21 stanowisk. Obecnie w firmie pracuje 221 osób.

W jaki sposób zmiana ta wpłynie na partnerów, sprzedawców, afiliatów oraz pracowników?Zmianie uległa wyłącznie nazwa. Jesteśmy w dalszym ciągu tą samą firmą, tworzoną przez tych samych ludzi. Wszystkie umowy oraz relacje biznesowe, które powstały pod nazwą Implix przejdą na GetResponse. Jeżeli wystawiałeś faktury na Implix, teraz będziesz wystawiać je na GetResponse sp. z o.o. Jeżeli Twoje wynagrodzenie było wypłacane przez Implix, od tej pory będzie wypłacane przez GetResponse.

Interesujące linki:

Important announcement - October 1, 2014

Important announcement
October 1, 2014

This year marks the 15th anniversary of Implix and the 16th anniversary of GetResponse — over one-and-a-half decades. We’re proud of the business we’ve built and even prouder of our awesome customers and our amazing team. You made it all possible.

Today I have a major announcement, but first I’d like to go back in time to discuss what made this company what it is.

In 1999 when GetResponse was in its infancy, I felt the need for a platform where I could grow GetResponse and develop other ideas. Thus Implix was born, a place where we could build products to solve our own challenges. We had many challenges, so that led to many products.

We believed that other businesses could use these products, so we later brought them to market, each with its own brand. We launched an ad tracking service (HyperTracker), a website-building service WebsiteWizard), an expiring-domain-name finder (BizMint), an e-book creator (eBookGold), a web-conferencing platform (ClickMeeting and ClickWebinar) and others.

But in managing so many brands, we were self-limiting the resources available for developing and promoting our biggest ideas.

And there’s one brand we neglected — the Implix brand. So today we get questions like, “What’s Implix?” or “What do you guys do?” or “How did you come up with the name Implix?” When we explain that GetResponse is our flagship product, we find that most people know GetResponse or at least have heard of it.

GetResponse is indeed our biggest and best product. Last month alone we added 48,708 new customers. Our growth has been staggering. And it is our best-known brand. Today, 16 years after the launch of GetResponse, we are more passionate than ever about GetResponse.

In fact, we are all about GetResponse.

This brings me back to today’s announcement.

Effective today, our company name changes from Implix to GetResponse.

The symbolic name change marks a change in our philosophy. It signals that, from now on, we will focus exclusively on GetResponse, investing 100% of our energy in making GetResponse bigger, better and more successful.

As we say goodbye to the Implix name and hello (again) to the GetResponse name, we pause to thank you for being part of our journey — past, present, and future. Our first decade-and-a-half has been outstanding, and the next 15 years will be even better.

Welcome to the future — with GetResponse!

Best

Simon Grabowski
CEO
GetResponse

Questions & answers:

What about ClickMeeting?We love ClickMeeting. It’s an amazing product and one we won’t abandon. At first, ClickMeeting was a hobby of ours. But now with 8,000 customers and double-digit growth per month, it’s a solid business on its own. For the time being, ClickMeeting will continue as a brand under the GetResponse company. Down the road, we may spin it off as a separate company.

What about other Implix products (HyperTracker, WebsiteWizard, etc.)?We’re proud of these products and proud of the people who helped develop them. We plan to keep them in maintenance mode but do not intend to devote resources to continue developing them. Our main focus is GetResponse.

Are you downsizing the company?Not at all! To the contrary, we’ve hired 97 new people this year, and we still have 21 positions open with 221 employees in total.

How are partners, vendors, affiliates, and employees affected by the change?Only the name has changed. We are still the same company and the same people. All contracts and business relationships formed under the Implix name carry over to GetResponse. So if you invoiced Implix sp. z o.o. in the past, now you’ll invoice GetResponse sp. z o.o. If your payments came from Implix in the past, now they’ll come from GetResponse.

Links of interest: